Oleh: islam feminis | Juli 3, 2007

Falsafah Hukum-Hukum dalam Perspektif Fathimah Zahra as

Dan Allah telah menjadikan iman bagimu sebagai penyuci kesyirikan,
Dan Allah telah menjadikan shalat bagimu sebagai pembersih kesombongan,
Dan Allah telah menjadikan zakat untuk pensucian jiwa dan menambah rejeki,
Dan Allah telah menjadikan puasa sebagai pengokoh keikhlasan,

————————————–

 

Falsafah Hukum-Hukum dalam Perspektif Fathimah Zahra as

Dalam kehidupannya pasca wafat ayahnya Nabi saww kurang lebih sebanyak tiga kali Sy. Fathimah Zahra as menyampaikan khutbah, di antaranya ialah;

  1. Kala pengepungan dan pendobrakan rumahnya
  2. Di masjid Madinah (masjid Nabawi)
  3. Di hadapan perempuan dari Muhajirin dan Anshar

Khutbah yang terpanjang ialah khutbah yang disampaikan di masjid Madinah. Sebagaimana Imam Ali as yang semua khutbahnya (terkumpul dalam kitab Nahjul-Balaghah) sarat akan makna dan kefasihan, khutbah Sy. Fathimah Zahra as pun sarat akan makna yang tinggi dan kefasihan. Pada kesempatan sekarang ini kita akan menyimak kembali secara seksama tentang falsafah hukum-hukum dalam perspektif Sy. Fathimah Zahra as yang telah beliau sampaikan perihal tersebut dalam khutbahnya yang paling panjang yaitu khutbah yang disampaikan di masjid Madinah. Teks khutbah yang kita sampaikan sekarang ini tidaklah secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian saja yang berkaitan erat dengan pembahasan kita:

 

Dan Allah telah menjadikan iman bagimu sebagai penyuci kesyirikan,

Dan Allah telah menjadikan shalat bagimu sebagai pembersih kesombongan,

Dan Allah telah menjadikan zakat untuk pensucian jiwa dan menambah rejeki,

Dan Allah telah menjadikan puasa sebagai pengokoh keikhlasan,

Dan Allah telah menjadikan haji sebagai pembangun agama,Dan Allah telah menjadikan keadilan sebagai penghubung para hati,Dan Allah telah menjadikan keta’atan terhadap kami sebagai pengatur bagi umat,Dan Allah telah menjadikan kepemimpinan (imamah) kami sebagai pengaman dari perpecahan,

 

Dan Allah telah menjadikan jihad di jalan-Nya sebagai kemuliaan untuk Islam,

Dan Allah telah menjadikan kesabaran sebagai penolong untuk mendapatkan pahala,

Dan Allah telah menjadikan amar ma’ruf dan nahi munkar (menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran) demi kemaslahatan umat,

Dan Allah telah menjadikan berbuat baik terhadap orang tua sebagai pencegah dari kemurkaan-Nya,

Dan Allah telah menjadikan silaturahmi untuk memperpanjang umur dan memperbanyak jumlah (orang),

Dan Allah telah menjadikan qishash untuk mencegah tertumpahnya darah,

Dan Allah telah menjadikan tepat janji sebagai lahan untuk mendapatkan ampunan-Nya,

Dan Allah telah menjadikan memenuhi timbangan dan neraca pemusnah penipuan dalam timbangan dan neraca,

Dan Allah telah menjadikan pencegahan terhadap meminum minuman keras sebagai pembersih perbuatan keji dan kotor,

Dan menjauhi dari menuduh seseorang akan menghalanginya dari laknat Allah swt, Dan meninggalkan pencurian akan menyebabkan terjaganya harga diri (iffah)

Dan Allah swt telah melarang syirik, sehingga yang patut disembah hanyalah diri-Nya (“Maka bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati melainkan dalam keadaan muslim”), dan ta’atilah Allah dalam hal-hal yang telah diperintahkan dan dilarang-Nya, karena sesungguhnya ; “Sesungguhnya di antara hamba-hamba-Nya yang takut terhadap Allah ialah para ulama”.

[ED, Cesyme dar Bastar (kajian tentang segi-segi kehidupan Sy. Fathimah Zahra as), 378-379]


Responses

  1. […] laki laki mau pun perempuan yang ada di bloghosphere bener ga speling nya? yang dari barat, timur tengah, dari sumatera selatan, jawa barat dan juga ada wartawan […]

  2. kembangkan pemikiran yang lebih proporsional….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: